Cel projektu

Celem Projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej 90% Uczestników Projektu tj. pozostających bez zatrudnienia osób po 50 roku życia

Czytaj więcej

Aktualności

    
  • 2czerwca

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 r. biuro będzie nieczynne. Serdecznie zapraszamy w pozostałe dni robocze.

    Czytaj więcej
  • 7stycznia

    Informujemy, że Stowarzyszenie B-4 otrzymało zgodę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i wydłużyło realizację projektu do dnia 31.07.2015 r. W dniu 7 stycznia odbędzie się spotkanie z uczestnikami projektu z terenu powiatu kutnowskiego w celu omówienia dalszych działań projektowych oraz podpisania Aneksów do Umów...Czytaj więcej

O Projekcie

Projekt „Dojrzali w pracy” oferuje wsparcie dla pozostających bez pracy osób w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego w powiatach kutnowskim i tomaszowskim.

Czytaj więcej

Grupa docelowa

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 50 – 64 lat zamieszkujących na terenie powiatów kutnowskiego i tomaszowskiego. Zakłada się, że wśród nich znajdą się:
- 32 (16 kobiet, 16 mężczyzn) osoby bezrobotne,
- 8 (4 kobiety, 4 mężczyzn) osoby nieaktywne zawodowo.

Czytaj więcej